Byrådet vil ha sommeråpne barnehager

Byråd Anne Gine Hestetun vil frata bydelsstyrene retten til å sommerstenge barnehagene. Men ett bydelsstyre har vedtatt å stenge.