Frykter forurensing fra revet demning

Vegvesenet har revet en gammel demning i Nesttunelven og fylt elvens nedre løp med bunnslam. - Her er trolig store mengder miljøgifter, sier Tore Viers.