Møtt med bompenge-krav

Samferdsleminister Torild Skogsholm vart konfrontert med den ekstreme prisen folk må betale for å køyre Fjærlandsvegen då ho kom på besøk til fjordfylket mandag.