- Piggdekkavgift på feil grunnlag

Piggdekkenes bidrag til helseskade på folk som hyppig ferdes i byområder er betydelig overdrevet.