Løser gåte om arvelig diabetes

Medfødt diabetes kan skyldes et defekt gen. Forskere ved Haukeland sykehus har avslørt en av hemmelighetene bak folkesykdommen sukkersyke.