30 poeng bedre IQ

Nasjonens samlede IQ har de siste 60 år steget med 30 poeng. Barnas utvikling er årsak til forbedringen.