For veik for konkurstruga bedrift

Gunn Kari Konglevoll har berre ein arm å arbeida med. Det er i minste laget for Knarvik Industrier, som må auka produksjonen. Difor må Gunn Kari skiftast ut.