Klokken 10 i dag ble Asplan Viak og Mad arkitekter presentert som vinnerne av den internasjonale plan— og designkonkurransen for Bergen havn.

Hva mener du om planene? Si din mening nederst i artikkelen!

Konkurransen gjelder tre av Bergens viktigste havneområder; Skolten, Tollbodskaiene og Møhlenpriskaiene.

Mandag ble det klart at Asplan Viak og Mad, sammen med eiendomsrådgivningsselskapet Probiz, vant konkurransen og retten til videre planlegging i områdene.

— Det har vært vanskelig å velge én vinner til tre områder. Ingen av forslagene var best på alle tre, så vi har valgt utifra de helhetlige grepene som er gjort, sier arkitekt Maria Molden, som har sittet i juryen.

Pepperkakeby

På de tre tomtene, som til sammen er ca 50.000 kvadratmeter store, fant Asplan Viak og Mad plass til mer enn 50.000 kvadratmeter bolig, et nytt kulturbygg, en mulig lokalisering for pepperkakebyen, et nytt hotell, opprusting av trikkehallen på Møhlenpris, og over 20.000 kvadratmeter næring.

Om vinnerprosjektet sier juryen:

«Forfatterne bak «Sammen:kobling» har mange gode innspill i forhold til byens utvikling og svarer bra på den kompleksiteten som transformasjon av bynære havnearealer innehar. De knytter seg opp mot pågående byutviklingsdebatter i Bergen på en balansert måte og viser stor interesse for oppgavene, god kjennskap til byutviklingens mekanismer, og adekvate forslag til løsninger. «Sammen:kobling» viser, med sin metodiske og analytiske angrepsmåte, en bredere bymessig refleksjon enn de to andre utkastene. Spesielt viser deres forslag til prosesser frem til en god løsning viktige innspill i forhold til å få til ønsket utvikling. «Sammen:kobling» viser spesielt interessante forslag til Møhlenpriskaien og Tollbodkaien.»

- Stolt

Oppdragsleder for prosjektet Fredrik Barth i Asplan Viak er svært fornøyd.

— Vi er skikkelig stolt over å ha vunnet denne konkurransen. Og vi er takknemlig for en svært offensiv oppdragsgiver i BOH, som på eget initiativ ønsker å utvikle byen. Nå vil vi gjerne invitere det nye byrådet med til å utvikle Bergen i en spennende retning, sier han.

Les også:

Barth presiserer at tegningene ikke må tas helt bokstavelig, i den forstand at det er akkurat slik byggene vil se ut.

FIKK BLOMSTER: Vinnerne i Asplan Viak og MAD Arkitekter fikk blomster av juryleder og leder for havnestyret, Øistein Christoffersen.
PÅL ANDREAS MÆLAND

— Dette er en lang prosess. Nå har vi vunnet retten til å utvikle dette videre. I det ligger det også at vi kan bruke noen av ideene fra de andre bidragene i konkurransen, sier han.Spesielt forslaget for Skolten var havnestyrets leder, Øistein Christoffersen, rask med å legge død. Der er det tegnet inn hotell med puber og offentlig tilgang.

— Skolten skal fortsatt være cruisehavn. Denne planen oppfyller nok ikke de kravene til logistikk og sikkerhet vi har til området, sier han.

Vil ta ti år

Generelt er det langt frem før kaiene kan bygges på. Christoffersen sier at Møhlenpriskaien trolig blir først ut, men at det kan ta ti år.

— Vi har begynt utfylling i Dokken som må til for at vi kan flytte havnevirksomheten fra Møhlenpris over dit. Så skal det reguleres og planlegges. Det tar nok fort ti år, men derfor er det viktig å få i gang debatten nå, slik at vi ikke ender med en rekke omkamper senere, sier han.

Les også:

Vet ikke hvem som eier

Dessuten har havnevesenet og kommunen fortsatt ikke kommet i mål i den årelange striden om hvem som eier hvilke havneeiendommer. Tollbodkaien er en av kaiene som kommunen mener var bekostet over Bykassen i sin tid, og derfor tilhører dem.

— Dette er ikke avklart, men det betyr egentlig lite for reguleringen hvem som eier disse områdene. Havnen har tatt initiativ til denne konkurransen fordi vi vil være en byutvikler, men det må uansett skje i samarbeid med kommunen, som er reguleringsmyndighet, sier Christoffersen.

— Men det betyr vel noe for hvem som skal få gevinsten av eiendomssalget?

— Ja, det er klart. Men kommunen vil uansett nyte godt av det, om det blir havnekassen eller bykassen.

Molden omtalte Møhlenpris som det letteste området å bygge boliger på, siden det er solrikt og et populært boområde fra før.

Lars Pedersen i Mad arkitekter fremhever den strategiske betydningen disse områdene har i utviklingen av Bergen:

— Takket være Bergen kommune og Bergen Havnevesen sin offensive strategi, ligger alt til rette for at byen kan ta fjorden tilbake. Våre bidrag vil være starten på en ny retning i byutviklingen i Bergen; fra smultringby til 10-minutters by.