- Vi må erkjenne at det er en del som driver barnehager som ikke er gode nok målt mot dagens krav. Noen av dem kan vi hjelpe, men vi vil også få noen flere eksempler på det vi så torsdag, sier byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove (H).

Da ble Såta familiebarnehage stengt på dagen av Bergen kommune, etter at de fant et tomt hus der barnehagen skulle være da de kom på tilsyn.

Såta er den andre barnehagen Bergen kommune stenger på ett år. I fjor høst ble Toppen barnehage stengt etter å ha fått 15 pålegg over syv år.

Riset bak speilet

Hove tror ikke Såta familiebarnehage er den siste som blir stengt i Bergen, og sier kommunen i fremtiden ikke kommer til å gi barnehager like mange sjanser som det Toppen fikk.

- Det er viktig å sette listen litt lavere for når vi kan ta frem riset bak speilet. Nå jobber vi for å finne ut hva som er rimelig tid og antall sjanser å gi barnehagedrivere. Dette må vi diskutere med Fylkesmannen, og jeg vil også ta det opp når jeg møter kunnskapsministeren i desember, sier Hove.

Kommunen gjennomfører stadig flere inspeksjonstilsyn, som er tilsyn kommunen fører etter de har mottatt en klage. Hove tror økningen vil fortsette, fordi foreldre stadig oftere melder fra om ting de ikke er for­nøyde med.

- Før var oppfatningen gjerne at man var heldig bare man hadde en plass. Nå er det ikke slik lenger, og foreldrene er blitt flinkere til å sette krav. Det vil jeg si er positivt, sier Hove.

Større og færre eiere

Hove tror det er familiebarne­hager som har den største utfordringen med å holde høy nok kvalitet.

- Vi har mange gode familiebarnehager, men det er denne gruppen vi ser at har den lengste og tyngste veien å gå for å tilfredsstille alle fremtidige krav som stilles til en barnehage, sier Hove.

- I fremtiden tror jeg nok barne­hagesektoren i større grad blir preget av større og færre eiere. Vi ser allerede tendensen i dag. De større eierne har lettere for å få økonomien til å gå rundt, som er nødvendig for å tilfredsstille kravene til kvalitet, sier Hove.

Positiv opposisjon

Opposisjonspolitikerne i Bergen mener det er riktig at kommunen stiller strengere krav til at barne­hager holder god nok kvalitet.

Idun Bortne, bystyrepolitiker fra Venstre, mener det er betryggende.

- Bergen har 70 prosent private barnehager, og der har kommunen ikke samme styringsrett når det gjelder innhold, sier hun.

Også Kristin Akselberg fra ­Arbeiderpartiet støtter dette.

- Foreldre skal være trygge på at de leverer ungene sine en trygg plass, og det er bra at kommunen følger barnehagene tett opp, sier hun.

Ikke oppbevaring

Arild M. Olsen, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund, mener også det er positivt at det stilles høyere krav til barnehager. Han er også glad for at barnehager som ikke driver godt nok blir stengt.

- At en barnehage blir stengt, opplever vi maksimalt én eller to ganger i året. Det skyldes jo at barnehager er gjennomgående gode, og jeg er glad for at kommuner som Bergen har tilsyn og får stengt de barnehagene som ikke er det. Unger har krav på et godt tilbud, og er det ikke det, skal barnehagen stenges, sier han.

Byråd Hove er klar over at det kan bli bråk om han må stenge barnehager. Men han mener det kan være nødvendig.

- Vi må kunne forsvare kvaliteten til det som faktisk er et pedagogisk tilbud. Det er ikke snakk om å stable barn i høyden for å oppbevare dem mens mor og far er på jobb.