Foreslår tunnelkjøring annenhver dag

Flere busser og kjøring gjennom Løvstakktunnelen kun annenhver dag, bestemt av tallet sist i nummerskiltet. Det mener SVs Tom Skauge må til for å redusere muligheten for en katastrofe i Løvstakken.