Elevene skal bli hørt

Elever og foreldre skal får bedre mulighet til å påvirke skolemiljøet.