500 liter olje lekket ut

Hele 500 liter hydraulikk-olje rant ut i avløpssystemet på NSBs godsterminal på Lungegårdskaien onsdag morgen.