Banker på døren i nazi-miljø

Politiets overvåkningssentral (POT) forsøker å pulverisere nynazist-miljøet i Bergen med dør-til-dør aksjon.