Jondalstunnelen kan verte for dyr

Finansieringa av Jondalstunnelen kan rakna dersom valet fell på det lengste av dei to forslaga som ligg føre.