Slik skal Bergen løse rusproblemene

På verdens overdosedag lovet byrådet at et overdoseteam på plass før nyttår.

Publisert Publisert

MINNES DE DØDE: 289 skopar på Festplassen. Ett par for hvert narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015. 22 roser for dem som døde i Bergen samme år. Foto: Malene Indrebø-Langlo

iconDenne artikkelen er over to år gammel

«Jeg klarer ikke si det til så mange. Jeg er hissig, har vondt i kroppen og er redd for å dø. Jeg er sliten. Jeg tror ikke de vet hvor sliten jeg er. Jeg er glad i deg og du merker at jeg ikke er slik jeg en gang var. Jeg er villig til å bli stabilisert ... slik at jeg kan jobbe videre med rosene og hagen. Slik at jeg har noe å komme tilbake til.»

Sindre Remme Strand leser opp en SMS fra en kompis. En kompis som fortsatt lever, men hver dag kjemper en kamp mellom liv og død.

På verdens overdosedag, 31. august, møttes og mintes pårørende de som tapte mot narkotikaen.

289 skopar står foran scenen på Festplassen. Ett par for hvert narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015. 22 roser for dem som døde i Bergen samme år.

HEDRET DØDE VENNER: Sindre Remme Strand er i dag rusfri og en viktig stemme for de narkomane i Bergen. Torsdag holdt han appell på Festplassen. Foto: Malene Indrebø-Langlo

I dag er Sindre Remme Strand rusfri og jobber i proLAR, en politisk nøytral organisasjon for pasienter i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering).

Hans viktigste kamp er å avkriminalisere narkotikabruk og få slutt på stigmatiseringen av narkomane.

– Dessverre var ikke alle like heldige som meg. Jeg kjenner altfor mange som har mistet livet på grunn av narkotikaen. Senest nå i vår mistet jeg flere nære her i Bergen, sier han.

Overdoseteam på plass før nyttår

– Overdosedødsfallene i Bergen har gått ned, men vi har fortsatt altfor mange, sier byråd Erlend Horn (V) da han på torsdag presenterte kommunens nye rusplan.

– Tiltak mot overdoser er derfor kanskje det viktigste enkelttiltaket i denne planen.

Blant annet ønsker kommunen at et overdoseteam skal være på plass før nyttår. Det er satt av syv millioner til titaket.

HÅRETE MÅL: Byråd Erlend Horn har som mål at Bergen skal bli en foregangskommune på rusfeltet. Ikke bare i Norge, men også i Europa. Foto: Anne E. Hovden

Mer til stede i undergangen

Etter at Nygårdsparken stengte i 2014, flyttet deler av rusmiljøet seg til undergangen ved Strax-huset på Damsgård.

Foruten overdoseteamet, vil kommunen også sette inn flere tiltak spesielt rettet mot denne og andre åpne russcener. Personer som oppholder seg her over tid som kan ha psykiske lidelser i tillegg til rusproblemene, skal tilbys utredning og helsehjelp.

– Hvordan skal de bli fanget opp og hva slags type personell skal være til stede?

– Detaljene i opplegget er ikke klare ennå, men dette vil bli en tverrfaglig innsats, sier Horn.

SAMLINGSPUNKT: Undergangen på Gyldenpris har tiltrukket seg mange rusmisbrukere de siste årene. En rusavhengig setter en sprøyte like ved inngangen til tunnelen. Foto: Marita Aarekol

– Utdatert lovtekst

Byråden mener den største utfordringen Bergen har på rusfeltet er endringen i rustrendene. Bruken av heroin er på vei ned, mens sentralstimulerende midler er på vei opp.

– De nye syntetiske stoffene er ekstremt mye farligere. Vi er ikke helt skodd for dette, og det hjelper da ikke at vi har en utdatert lovtekst når det gjelder sprøyterom, sier han.

SPRØYTEROM: På Strax-huset i Bergen åpnet byens første sprøyterom. Men tilbudet er lite brukt fordi brukerne foreløpig kun får injisere heroin. Foto: Marita Aarekol

– På rett vei

Horn presenterte også tall som viser at de er på rett vei på rusfeltet:

  • Boligkøen har gått ned
  • Flere får oppfølging i egen bolig
  • Det er nedgang i ventetiden for rushjelp
  • I 2011 brukte kommunen 150 millioner på tjenester for rusavhengige. I 2017 er tallet 287 millioner.

Og byråden la listen høyt for byens videre innsats på dette området: Han vil at Bergen skal bli en foregangskommune, ikke bare i Norge men også i europeisk sammenheng.

RUSSCENE: Nygårdsparken ble lenge omtalt som Nordens største åpne russcene. Dette bildet er fra 2011, da bruk og salg av narkotika foregikk helt åpenlyst. Parken ble stengt i 2014. Foto: Odd E. Nerbø

– Trenger hjelp med lovverket

Ifølge en undersøkelse Klassekampen gjorde på tampen av fjoråret, er Bergen best i klassen til å prioritere rusarbeidet. Av de 300 millionene regjeringene bevilget til kommunalt rusarbeid, gikk 15 millioner til vestlandsbyen. Bergen har brukt hver eneste krone.

– Du har påpekt at dere er avhengig av nasjonal innsats for å løse rus-utfordringene. Er du skuffet over at dere ikke får flere statlige kroner?

– Regjeringen har vedtatt en opptrappingsplan som strekker seg over et par år til, og 15 millioner er tross alt mye mer enn det vi fikk før. Det vi først og fremst trenger hjelp til nå er lovverket. Sprøyteromsloven må endres, sier Horn.

Etter at Nygårdsparken stengte i 2014, ble Vågsbunnen bergens nye russcene for noen år. Nå er miljøet trukket til Gyldenpris. Foto: Vegar Valde

Leid inn vektere

Kommunen vil også samarbeide tettere med politiet. Da kommunen giret opp sin rusinnsats i 2011, ble den tverrfaglige innsatsen pekt på som viktig. I fjor avslørte VG at politiet i Bergen i flere år har blitt pålagt å unnlate å gripe inn overfor personer mistenkt for grove narkotikaforbrytelser pga. ressursutfordringer.

– I hvilken grad har dette stukket kjepper i hjulene for kommunens innsats?

– Politiet har hatt ressursutfordringer, og det har jeg respekt for. Jeg skulle selvsagt ha ønsket større tilstedeværelse, men innsatsgruppen gjør en fantastisk innsats. Rent konkret førte det til at vi måtte leie inn egne vektere i området på Damsgård for å ivareta behovet for trygghet, sier Horn.

Planen som ble lagt frem torsdag, skal gjelde fra 2018 til 2022 og skal nå ut på høring.

Publisert