• MINNES DE DØDE: 289 skopar på Festplassen. Ett par for hvert narkotikautløste dødsfall i Norge i 2015. 22 roser for dem som døde i Bergen samme år. FOTO: Malene Indrebø-Langlo

Slik skal Bergen løse rusproblemene

På verdens overdosedag lovet byrådet at et overdoseteam på plass før nyttår.