Ulykke i Fløyfjellstunnelen

En lastebil kolliderte med en personbil i tunnelens nordgående løp i ettermiddag.