• ISDALSKVINNEN: Etter å ha studert det sterkt forbrente liket kom tegneren Audun Hetland til at Isdalskvinnen måtte ha sett omtrent slik ut da hun dro opp i Isdalen i november 1970. Tegning: Audun Hetland (arkiv)

Isdalskvinnen var trolig fra Tyskland

Nye kjemiske analyser viser at Isdalskvinnen trolig vokste opp i Sørøst-Tyskland og senere flyttet til et område nord i Frankrike.