• FORTAPT: Attmed tuntreet blir Henning Haukeland liten. Slik kjenner han seg også stilt overfor ein tresjukdom som no ser ut til å føra den gamle aska i døden. FOTO: Paul S. Amundsen

Skogens svartedaud tek knekken på tuntreet

I snart åtte generasjonar har formaninga vore den same: Ta vare på denne aska! No hjelper ingenting lenger. Askedøden herjar.