Disse veiene får penger i Hordaland

E 16 og E 39 får fortsatt planleggingsmidler. Bybanen får 300 millioner.

Publisert Publisert

E 16: I mars demonstrerte yrkessjåfører for å få en ny vei på E 16 mellom Bergen og Voss. Prosjektet får planleggingsmidler neste år, men det er fortsatt langt frem til byggestart. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. Det er 2,3 milliarder mer enn i budsjettforslaget for 2017.

– Samferdsel er en av vinnerene i statsbudsjettet. En ambisiøs nasjonal transportplan blir fulgt opp i første budsjettår, sier finanspolitisk talsmann for Frp, Helge André Njåstad.

Men den som ventet milliarder til de store, viktigste prosjektene i fylket, blir nok skuffet. E16 og E39 får midler til fortsatt planarbeid, men det er fortsatt et godt stykke frem til en byggestart.

Les også

Bergen - Fløen: Togprosjekt blir utsatt i opptil to år

300 millioner til Bybanen

Staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune inngikk i september en byvekstavtale som skal legge til rette for at veksten i persontransporten i byområdet tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

I avtalen har staten forpliktet seg til å dekke 50 prosent av prosjektkostnadene for Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen. Lokale myndigheter er ansvarlige for den resterende delen av finansieringen. I 2018 foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner i statlig bidrag til prosjektet.

Dessuten foreslår regjeringen i 2018 å bevilge 200 millioner kroner i belønningsmidler til Bergen på den utgående Belønningsordningen.

I tillegg vil det bli fordelt 780 millioner kroner mellom byområdene til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange. 480 av de millionene er ubrukte midler fra tidligere år, skriver regjeringen.

FÅR PENGER: Slik skal Fløen bybaneholdeplass se ut. Bybanen til Fyllingsdalen får 300 millioner statlige kroner på statsbudsjettet for 2018. Foto: Illustrasjon: Bergen kommune

Les også

Klager på Bybanen til Fyllingsdalen

Disse prosjektene får penger

For Hordaland innebærer veibudsjettet disse punktene:

E39 Svegatjørn-Rådal, Bergen og Os kommuner

Til prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal er det foreslått 1390 millioner kroner, fordelt mellom 1130 millioner kroner i statlige midler og 260 millioner kroner i bompenger. Anleggsarbeidene startet i september 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022.

Rv 555 Sotrasambandet, Fjell og Bergen kommuner

Prosjektet rv 555 Sotrasambandet skal gjennomføres som et OPS-prosjekt. Regjeringen foreslår å sette av statlige midler i 2018 til forberedende arbeider, inkludert grunnerverv og flytting av høyspentlinje.

Planleggingsmidler E39

Til planlegging foreslår regjeringen å sette av midler blant annet til arbeidet med kommunedelplan på enkelte strekninger på E39 mellom Bokn og Stord i Rogaland og Hordaland, samt til reguleringsplan på E39 på strekningen Stord – Os i Hordaland.

Rv 13 Joberget, Granvin kommune

Regjeringen foreslår 85 millioner kroner i statlige midler til å fullføre arbeidene med skredsikring av rv 13 ved Joberget i Hordaland. Prosjektet vil sikre en skredutsatt strekning og fjerne en flaskehals ved Øvre Vassenden. Anleggsarbeidene startet i september 2015, og Jobergtunnelen åpner i høst.

Rv 13 Deildo, Ullensvang kommune

Regjeringen vil sette av midler til å videreføre arbeidene med skredsikring av rv 13 ved Deildo. Anleggsarbeidene startet i desember 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2018.

Rv 13 Hardangerbrua, Ullensvang og Ulvik kommuner

Regjeringen vil sette av midler til refusjon til bompengeselskapet etter ordningen med alternativ bruk av ferjetilskudd for utbyggingen av rv 13 Hardangerbrua i Hordaland.

E16 Vossebanen Stanghelle-Arna, Bergen og Vaksdal kommuner

Regjeringen vil sette av 59 millioner kroner til videre planlegging av Vossebanen og E16 på strekningen Stanghelle–Arna. Beløpet dekker planleggingsutgiftene for både vei og bane i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrere og raskere vei og jernbane mellom Bergen og Voss.

E16 Kollektivterminal, Voss kommune

Regjeringen vil sette av midler til statlig refusjon etter bygging av kollektivterminal på E16 på Voss.

E134 Langfoss, Etne kommune

Regjeringen vil prioritere midler til rasteplasser på E134 ved Langfoss.

Rv 7 Gang- og sykkelvei, Eidfjord kommune

Regjeringen vil prioritere midler til å bygge gang- og sykkelvei langs Eidfjordvatnet på rv 7.

Rv 580 Sandslikrysset, Bergen kommune

Regjeringen vil sette av midler til bygge om Sandslikrysset på rv 580 i Bergen kommune

E39 Fornyelse av tunneler, Masfjorden, Sveio, Bømlo, Bergen, Meland og Stord kommuner

Regjeringen vil sette av midler å fullføre utbedringen av Masfjord-, Bømlafjord-, Matreberg-, Trodals-, Munkebotn- og Uføretunnelen, og til å videreføre utbedringen av Nordhordlandsbrua.

E39 Ladestrøm på ferjekaier, Os og Fitjar kommune

Regjeringen foreslår å legge til rette for landstrøm på ferjekaiene Halhjem og Sandvikvåg.  

E39 Kontrollplass og gang- og sykkelvei, Bergen kommune

Regjeringen vil sette av midler til å bygge kontrollplass langs E39 nord i Bergen kommune og til å bygge gang- og sykkelvei langs strekningen Rådal–Nesttun–Skjold.

Rv 555 Tunnelfornying og gang- og sykkelvei, Bergen kommune

Regjeringen vil sette av midler til å fullføre utbedringen av Lyderhorntunnelen og til å bygge gang- og sykkelvei på strekningen Gyldenpriskrysset-Carl Konows gate.

Publisert