Etterforskar sprengingsuhell

Store steinblokker hamna i vegbanen under sprenging på Flatøy.