Seks personer involvert i trafikkuhell i tunnel

En person fraktet til sykehus.