• I KONFLIKT: Arve Hæreide representerer en rekke utesteder i Bergen, blant dem Skipperstuen, som i 2007 ble ilagt to ukers skjenkestraff. Grunnet klager og rettssak ble ikke straffen effektuert før i 2011. Nå vil Jas Kahlon, som eier utestedet, se om kommunen lagt feil lovforståelse til grunn for beviskravet mot utestedet.

Vurderer å gå til sak etter skjenkestraff

Utelivsaktør kan gå til sak mot kommunen for urettmessig skjenkestraff.