Over 500 ungdommer har skrevet under på oppropet mot sjødeponi

Disse har støttet opp om oppropet mot sjødeponi i Førdefjorden.