«Vi hadde Harald Hove. Nå har vi makt. Flaue greier som #venstrelm bør rydde opp i».

Dette skriver Venstres ordfører i Grimstad, Hans Antonsen på Twitter. Antonsen referer til avdøde Venstre-politiker og jurist Hove, som av mange regnes som «Offentlighetslovens far».

På første dag av Venstres landsmøte i Tromsø ble Hove hedret med et minutts stillhet. Venstre-leder Trine Skei Grande trakk i sin tale frem den viktige jobben han gjorde som leder for det regjeringsoppnevnte offentlighetsutvalget.

— Mye av det arbeidet som Hove gjorde i dette utvalget er i dag lov, sa Grande.

Hårreisende

Antonsen legger ikke skjul på sin misnøye mot at Venstre har støttet Frp og Høyres forslag om å endre offentlighetsloven. Dersom partiene får det som de vil, skal byrådet i Bergen få lov å hemmeligholde sakspapirer og sakslister fra sine forberedende møter.

Jeg forventer at de rydder opp i dette på Venstres landsmøte.

Dermed vil ikke innbyggerne få vite noe om sakene byrådet diskuterer, før byrådet har landet på sin endelige konklusjon. De vil heller ikke få vite at byrådet diskuterer for eksempel skolenedleggelser eller eiendomsskatt, fordi også sakslistene skal være hemmelige.

Antonsen kom seg ikke til landsmøtet i Tromsø fordi han ble syk. Hadde han kommet seg frem, sier ordføreren han ville tatt opp saken fra talerstolen.

— Jeg forventer at de rydder opp i dette på Venstres landsmøte.

Det er nestleder Ola Elvestuen som har skrevet navnet sitt på forslaget om lovendring som ble fremmet i Stortinget tirsdag. Elvestuen satt tidligere som byråd i Oslo, og har stor forståelse for at byrådet har behov for åjobbe i fred uten at offentligheten får innsyn i sakene deres.

Lånt bort merket

Antonsen er ikke nådig mot nestlederen sin:

— Ola Elvestuen har lånt bort Venstres merke ved å signere dette lovforslaget. Men jeg blir svært overrasket om stortingsgruppen står bak dette. Åpenhet er Venstres klareste linje, og dette er et brudd med det.

Det er forskjell på regjeringen og et byråd. Disse argumentene holder ikke i det hele tatt.

Offentlighetsloven ble revidert så sent som i 2009. Forslagsstillerne bak lovendringen mener den må endres nå, fordi Sivilombudsmannen i 2012 slo fast at både byrådet i Oslo og i Bergen brøt loven ved å holde sakslistene sine hemmelige.

— At dette er nye problemstillinger er tull og tøys. Nettopp disse forholdene ble vurdert da vi fikk den nye offentlighetsloven. Dette handler om effektivitetshensyn, og det er ikke noe Venstre skal stille seg bak.

Argumentene om at regjeringen har anledning til å hemmeligholde sine notater, og at byrådet derfor må kunne gjøre det samme, avviser han også plent.

— Vi har egne regler for offentlighet når det gjelder kommunene og hvordan lokaldemokratiet skal fungere. Da vi åpnet opp for parlamentarisme i enkelte kommuner, var det aldri meningen at man skulle kunne organisere seg bort fra den grunnleggende åpenheten. Det er forskjell på regjeringen og et byråd. Disse argumentene holder ikke i det hele tatt.

Går for fort

Antonsen reagerer også på prosessen i denne saken. Forslaget om lovendring skal ikke bli sendt ut på høring, og kan bli avgjort i løpet av noen uker.

Enten er en for en byrådsmodell eller så er en mot en byrådsmodell.

— Dette er hårreisende. Et liberalt parti som Venstre skal være opptatt av å gjennomføre høringer, og få frem motforestillinger. Men den gjengen som har sittet rundt i maktposisjoner vil bare vedta en lovendring sånn direkte. Jeg vet ikke om jeg kan karakterisere dette tydeligere enn jeg allerede har gjort.

Venstre-leder Trine Skei Grande mener Antonsen bommer i sin kritikk.

— Nå tror jeg kanskje ikke Hans har sett på forslaget. Jeg ser det sånn: Enten er en for en byrådsmodell eller så er en mot en byrådsmodell. Jeg tror vi må ta denne debatten. Hvis vi vil ha byregjeringer må vi gjøre det på denne måten. Hvis ikke må vi la være å ha byregjering og gå tilbake til formannskapsmodellen. Det gir ikke noen mening å ha et byråd som skal drøfte åpent i møter når alle ting skal være avklart på forhånd.