• HAR SNUDD DET: Fana og Ytrebygda er blant bydelene som har kommet lengst i å hjelpe familier som har et barn med skolevegring. Lena Tungodden ved Senter for familieveiledning i denne bydelen driver foreldregruppen. - Vi er veldig glad for hjelpen vi har fått her, sier moren på bildet. Hun er anonym av hensyn til sønnen. FOTO: Jan M. Lillebø

«Til slutt var han helt usynlig. Ingen lurte på hvordan det gikk»

En elev i hver klasse viser tegn til skolevegring ifølge en ny doktorgrad. - Gutten min har mistet tre år med skolegang nå, forteller moren til en gutt som nektet å gå på skolen i fjerde klasse.