Kort tid før regjeringen skulle gå av, ringte Sp-leder Liv Signe Navarsete daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell for å diskutere E16-traseen i Lærdal. Deretter trosset Solhjell Statens vegvesens foretrukne alternativ, og gikk inn for en fem kilometer lang tunnel forbi Ljøsne, der Navarsete bor.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen reagerer på saksbehandlingen.

— Det er et brudd med normal kutyme. At en administrerer videre frem til en går av er det vanlige. At en derimot tar politiske kontroversielle avgjørelser er ugreit, sier Frp-statsråden.

Prisen økte

Solhjells vedtak gjorde at prisen på E16-traseen forbi Tønjum og Ljøsne i Lærdal doblet seg til 800 millioner kroner. Vedtaket er i tråd med signalene fra lokalsamfunnet der hensynet til jordvern og ønsket om å få fjernet trafikken fra boområdet har vært viktigst.

STORM: Kort tid før regjeringen skulle gå av, ringte Sp-leder Liv Signe Navarsete daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell for å diskutere E16-traseen i Lærdal. Engasjementet hennes skaper nå storm.
Håkon Mosvold Larsen

For Statens vegvesen har derimot kostnadsspørsmålet vært avgjørende. Etter at kommunestyret i Lærdal enstemmig gikk inn for tunnel i oktober 2011, leverte de inn innsigelse. Dermed havnet saken på Miljøvernministerens bord.

— For oss har dette vært en samfunnsøkonomisk vurdering. Vi har beregnet samfunnsnytten av dette prosjektet til 400 millioner kroner. Ved å gå inn for lang tunnel blir resultatet negativt, sier Nils Magne Linde, avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane.

— Jeg bare konstaterer at Samferdselsdepartementet ønsket en annen løsning i denne saken og at det ikke ble lyttet til, sier Solvik-Olsen.

Taus om omgjøring

- Er det aktuelt for regjeringen å gjøre om på den foregående regjerings vedtak?

— Det er ikke opp til meg. Denne saken ligger hos kommunalministeren.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke svare på om det er aktuelt å vurdere saken på nytt:

— Beslutningen ble tatt av den forrige regjeringen. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal foreta en ny vurdering, skriver han i en e-post.

Var inhabil

Det stormer rundt Liv Signe Navarsete. I går kunne BT også fortelle at hennes ektefelle, tidligere varaordfører Lars Petter Nesse, ble erklært inhabil da saken var til behandling i Lærdal kommune. Nesse svarte ikke på BTs henvendelser i går.

— Alle politikerne som bodde innenfor planområdet erklærte seg inhabile, forteller Monika Lysne, arealplanlegger i Lærdal kommune.

Behandles i komiteen

En rekke politikere fra H, Frp og V tok i går til ordet for at saken bør opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Michael Tetzschner (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener beslutningen fra Miljøverndepartementet er ugyldig, dersom avgjørelsen ble tatt som et resultat av Navarsetes innblanding.

— Det vil i så fall være i strid med forvaltningsloven, sier han til NTB.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved UiB er derimot klar på at saken ikke hører hjemme i Kontrollkomiteen.

— Det er åpenbart at dette er en ren politisk henvendelse fra henne til en annen statsråd, og ikke noe ledd i en formell saksbehandling. Jussen er klar her.

Tjente ikke

Navarsete svarte ikke på BTs henvendelse i går. Til NTB avviser hun all kritikk om at trasévalget påvirker verdien av eiendommen hennes og peker på at det er snakk om et gårdsbruk, ikke en enebolig eller leilighet.

Navarsete angrer ikke på at hun engasjerte seg i saken eller tok en telefon til statsrådskollega og tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

— Dersom det blir aktuelt, er jeg selvsagt beredt til å forklare meg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Der skal jeg gjøre greie for hvordan politikere best kan følge opp lokale vedtak, sier hun.

lærdal Tønjum Ljøsne sogn kart.pdf
GRAFIKK: Knut Hjortland