Endestoppet for Bybanen blir under den nye terminalen som bygges på Flesland. Bybanen skal etter planen kunne frakte de første passasjerene dit sommeren 2016, mens den nye flyplassterminalen først blir ferdig ett år senere. Dermed må det finnes en midlertidig løsning. Den blir etter alt å dømme å flytte bybanepassasjerene over til busser i Birkelandsskiftet, og at vognsettene snur på Kokstad.

— Vi kommer til å gjøre alt vårt arbeid med endestoppet ferdig, selv om flyplassterminalen først blir åpnet på et senere tidspunkt, sier direktør Roger Skoglie i Bybanen utbygging.

Skyss håper

Skyss håper i det lengste at det skal være mulig å frakte passasjerene like til Flesland fra dag én når banen fra Lagunen er klar for trafikk.

— Det er en dårlig løsning å busse passasjerene den siste biten til og fra Flesland. Et slikt bytte mellom buss og bane er uheldig, sier Skyss-direktør Oddmund Sylta.

Han håper at det vil være mulig å sluse passasjerene via midlertidige gangveier og inn i terminalbygget. Det ser lufthavndirektør Aslak Sverdrup på som vanskelig å få til.

Anleggsplass

— Vi vurderer det som lite gunstig og potensielt risikofylt at passasjerene skal gå gjennom det som delvis vil være et anleggsområde. Prosjektet vårt vil dessuten da være inne i en viktig testfase, sier han.

— I samarbeid med fylkeskommunen og Skyss satser vi derfor heller på å etablere en smidig overgangsordning frem til endestoppet for Bybanen kan tas i bruk, sier han.

Og den løsningen blir busser i skytteltrafikk mellom Birkelandsskiftet og flyplassen. Vognene vil så kjøre tomme videre mot Kokstad, der de vil snu ved depotområdet.

— Det er fullt teknisk mulig å snu vognene der, så det skal gå greit, sier administrerende direktør Paul M. Nilsen i Bybanen AS.

Forsinket

Hvor lenge unntaksperioden vil vare, er noe usikkert. Utbyggerne har varslet fylkeskommunen om at bybanearbeidet sannsynligvis blir tre til seks måneder forsinket, men det vil uansett være fullført lenge før den nye terminalen er klar. Det skal etter planen skje til sommertrafikken setter inn i 2017.

— Først et stykke ut på vinteren er det mulig å si noe mer konkret om forsinkelsen, sier Roger Skoglie.

Det er også fare for at tidsplanen for den nye flyplassterminalen sprekker. På grunn av utsettelse av kontraktsinngåelsen for arbeidet, lå det før sommerferien an til at prosjektet kunne bli ca. to måneder forsinket.

— Vi ønsker selvsagt å hente inn igjen den potensielle forsinkelsen. men fremdriftsplanen er meget stram, sier lufthavndirektør Aslak Sverdrup.

Prosjektorganisasjonen holder nå på med en vurdering av konsekvensene av utsatt kontraktsinngåelse, og skal legge den frem for prosjektstyret ved neste anledning.