Vegdirektoratet er i ferd med å lage regler for elbiler i kolonnekjøring. Flatt batteri er en risikofaktor i vinterfjellet, og det kan gi elbiler fordeler, skriver Sogn Avis.

Instruks kommer

Instruksen fra Vegdirektoratet er imidlertid ikke ferdig, så hva som blir sendt til operatørene i fjellene, er fremdeles usikkert.

Seksjonsleder Øyvind Haaland i Statens vegvesen Region vest sier til Sogn Avis at de vurderer om elbilene skal skubbes frem i køen.

Han understreker at det er bilføreren selv som har ansvaret for at kjøretøyet kommer seg over fjellet. Brøytesjåførene bestemmer hvem som får bli med i kolonnen.

Ett spørsmål er derfor om elbiler risikerer et forbud mot å bli med i kolonnen. Haaland mener det blir for drastisk, men utelukker ikke at det kan bli ulik praksis på de ulike fjellovergangene.

Kommunikasjonsrådgiver Anja Bakken i Statens vegvesen sier til BT at instruksen skal diskuteres i et møte tirsdag ettermiddag. Etter det blir det klarere hvordan ordningen kan bli.

Mange privelegier

Elbiler har fra før mange fordeler med avgiftsfritak, lav årsavgift, tilgang på kollektivfelt og gratis lading, parkering og ferge. Regjeringen har sagt at ordningen skal revurderes når det er 50.000 elbiler på norske veier, et tall som kan nås i første halvdel av 2015. I juli skrev BT at elbilsalget i Bergen nesten er like høyt som i hele Tyskland.