Ministeren fikk detaljerte tall hver måned

Hver eneste måned har Justisdepartementet fått skriftlige rapporter om hvor mange lengeværende barn politiet har sendt ut.

Publisert:

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sa i Stortinget denne uken at han hadde bedt politidirektør Odd Reidar Humlegård redegjøre for hvorfor POD ikke hadde fått med seg regjeringens omlegging av utsendelses-praksisen. Statsminister Solberg holdt frem politidirektør Odd Reidar Humlegårds håndtering av saken som «et eksempel på dårlig ledelse når man ikke har klart å ta de politiske styringssignalene».

Det justisministeren ikke har nevnt med et ord, er at Justisdepartementet hver eneste måned har fått detaljerte rapporter om alle gjennomførte utsendelser av lengeværende asylbarn. Rapportene kommer fra Politidirektoratet (POD), som gjør rede for alle detaljer rundt hvem som er sendt ut. Rapportene blir sendt direkte til Justisdepartementet, og bygger på tall fra Politiets utlendingsenhet (PU).

Les også

Svarteper om asylbarn

Disse tilbakemeldingene kommer i tillegg til den systematiske varslingen til ministeren om saker med med potensiale for mediastøy, som BT allerede har omtalt.

Skriftlig bestilling fra departementet

I rapporten fra POD om utsendelser for juli i år heter det for eksempel: «PU definerer lengeværende som personer som har oversittet utreisefristen med er enn 2 år. 7 av de mindreårige som returnert i juli 2014 er omfattet av denne definisjonen. De 7 kom fra 2 forskjellige familier og ble returnert til Jordan og Pakistan.»

Ifølge juli-rapporten fra POD ble denne spesielle rapporteringsrutinen innført i fjor vår: «I henhold til bestilling av den 20. mars 2013 ville det fra og med april 2013 bli rapportert spesifikt på uttransporter av lengeværende mindreårige.»

Krever gjennomgang

Bergens Tidende avslørte tirsdag at politiet har operert etter en utdatert ordre om å prioritere utsendelse av asylbarn som har bodd lenge i Norge. Justisdepartementet er blitt spurt gjentatte ganger om hvor mange lengeværende barn som er blitt sendt ut hver måned etter regjeringsskiftet. Svaret Bergens Tidende har fått, er at dette krever en større gjennomgang av tallmaterialet, en gjennomgang som departementet, POD og PU nå arbeider med.

Les også

Shaimaas vei ut av Norge

Hele denne uken har både justisministeren og statsministeren gitt uttrykk for forbløffelse over at regjeringens justering av utvisningspolitikken ikke ble fanget opp av politidirektøren og hans folk.

Solberg venter fortsatt

De har også vært klare på at de ikke vet hvordan tabben i POD eventuelt har slått ut i praksis.

Statsminister Solberg sa følgende i Stortingets spørretime onsdag: «Spørsmålet om man har fulgt opp eller ikke, gjennomgås nå av politiet, med en rapport til justisministeren. Det er for å se om man har fulgt opp de signalene som ble tydelig gitt til Politidirektoratet, eller om det har vært en annen praksis. Svaret på om det har vært en annen praksis får vi ikke før vi får gjennomgangen av dette.»

Bergens Tidende har ennå ikke fått innsyn i alle månedsrapportene som er sendt Justisdepartementet, og kan derfor ikke presentere de samlede tallene foreløpig.

Publisert:

FIKK RAPPORTER: Justisminister Anders Anundsen (Frp) måtte tirsdag står skolerett i Stortinget. Nå viser det seg at Politidirektoratet har holdt ministeren løpende oppdatert om hvor mange lengeværende asylbarn som blir sendt ut. Foto: Håvard Bjelland