Pasient— og brukerombudet i Rogaland reagerer sterkt på behandlingen som Matre har fått. De ble kontaktet av Matre i vår og anbefalte henne å ta kontakt med fylkeslegen i Hordaland.

Lite tillitvekkende

- Maken til rot har jeg ikke sett. Det som har skjedd med å kalle inn til en operasjon hun har tatt allerede, er veldig beklagelig og lite tillitvekkende, sier Gro Snortheimsmoen Bergfjord, Pasient- og brukerombud i Rogaland.

Hun mener at Matre skulle hatt et rettighetsbrev med individuell behandlingsfrist fra Helse Fonna, og skriftlig tilbakemelding med innkalling til videre behandling fra Helse Bergen.

Etterlyser rutiner

Bergfjord mener det kan se ut som det trengs bedre rutiner for henvisninger mellom helseforetakene. Helse Fonna og Helse Bergen bør også se på hvordan de kan forbedre samarbeidet.

- Her har ingen kontrollrutiner fungert. Jeg synes det er trist at pasienten har følt seg så lite ivaretatt at hun ender opp med å ta operasjonen privat.

Hun mener det hele topper seg ved at Matre får innkalling til en operasjon hun allerede har tatt.

- Man kan jo spørre seg om de man klager på virkelig får se klagen, og om de har lest den. Det ser ikke sånn ut, sier Bergfjord.