— De siste to årene har minst ti personer sluttet ved Akvariet. Jeg har i det lengste vegret meg mot å gå ut offentlig. Men det er viktig at noen forteller om forholdene på Akvariet. Jeg er glad jeg bestemte meg for å gjøre det, sier Frits Martem (30).

Det stormer ved Akvariet i Bergen. Tidligere denne måneden sendte flere ansatte et brev til styret der de uttrykker mistillit til daglig leder Kees Ekeli. Akvariet-direktøren beskyldes for å være manipulerende overfor de ansatte, samt å ignorere forhold knyttet til dyrenes ve og vel.

BT vet at det har vært store utskiftninger i arbeidsstaben ved Akvariet de siste årene, og i løpet av 2014 har minst fem ansatte sluttet i direkte protest mot lederstilen.

Den foreløpig siste i rekken er Frits Martem, som har vært dyrepasser der de siste ni og et halvt årene. Onsdag denne uken leverte han oppsigelsen sin. Nå tar han bladet fra munnen.

Skuffet over styret

— Jeg var blant dem som skrev under på brevet til styret. Jeg er skuffet over at styret, som har gitt Ekeli full tillit. For meg er dette blitt personlig. Skal forholdene på Akvariet bli bedre, må direktøren gå. Men jeg orker ikke mer. Derfor har jeg sagt opp, sier Martem.

Han har allerede skaffet seg ny jobb, men er forberedt på å jobbe ut oppsigelsestiden på tre måneder.

— Jeg møter på jobb mandag. Så får vi se hva som skjer etter at jeg går ut med offentlig kritikk.

- Mange skader

Ifølge Martem er det først og fremst i driftsavdelingen, der dyrepasserne jobber, det er sterk mistillit til direktøren.

— Hvis direktøren får fortsette, er jeg redd det vil gå ut over både ansatte og dyrene.

— På hvilken måte?

— Vi har for eksempel hatt mange skader på pingviner i den nye pingvindammen. Vi har også hatt dødelighet på både slanger og fisk.

Martem sier at Ekeli ikke vil høre forslag til forbedringer.

— Han vet alltid best selv. Da jeg tok problemene opp med ham i sommer, fikk jeg høre at det var noe galt med mitt mentale fokus og at jeg ikke så skogen for bare trær.

Mange sykmeldt

— Direktørens stil er å fortelle dem som kritiserer at det er dem det er noe galt med. I tillegg til oppsigelsene, har også mange vært sykmeldt den siste tiden.

Martem sier at han i sin oppsigelse pekte på det dårlige arbeidsmiljøet, og at han for flere år siden tok dette opp med Ekeli, uten at noe er blitt gjort for å bedre forholdene.

— Noe av problemet er at Akvariet blir drevet som en familiebedrift. Ekelis kone er økonomiansvarlig, og etter at markedssjefen sa opp overtok hun også denne stillingen. Det er mann og kone som styrer, og mange beslutninger blir tatt uten å involvere andre, sier Martem.

Går utover dyrene

Tillitsvalgt Even Romarheim synes flukten av ansatte er problematisk og mener det i ytterste konsekvens kan gå utover dyrene.

— Det er jo veldig dumt for arbeidsmiljøet når så mange slutter. Det tar tid å bli kjent med dyrene og man kan ikke sette inn hvem som helst i dyrepasset, sier han.

Romarheim forteller at en del ekstrahjelper har blir tilsatt for å få det til å gå rundt etter frafall av ansatte. Han presiserer at han selv ikke vet om de ansatte har gått direkte i protest mot Ekelis lederstil.

— Men jeg ser klart at det er et problem at såpass mange faktisk slutter. Ledelsen bør tenke på det og finne ut hvorfor ansatte velger å gå, sier han.

Mener de har det bra

Akvariet-direktøren tar selvkritikk på måten han har involvert de ansatte, men hevder dyrene har det bra. Det bekrefter veterinær.

Kees Ekeli overraskes over påstanden om at mange av de ansatte har sagt opp jobbene sine i protest mot ledelsen.

— Så vidt meg bekjent gjelder det to personer, hvor Fritz er en av dem. Men det er riktig at det har vært en betydelig utskiftning av ansatte, spesielt de siste to årene.

Han avviser kritikken fra Martens som dreier seg om forholdene til dyrene.

— Vi kan nok alltid bli bedre. Men på Akvariet er vi veldig opptatte av at dyrene skal ha det bra. Vi har eksterne veterinærer som vi har avtale med, for å sikre god dyrevelferd. De jobber kontinuerlig for oss. I tillegg setter myndighetene krav til driften, og Mattilsynet har jevnlige inspeksjoner. Alt som er av anbefalinger og pålegg retter vi oss etter.

Ikke mistrivsel

En av de eksterne veterinærene, Jannicke Jæger, sier Akvariet er flinke til å passe på dyrene, og gi dem den pleien de trenger. De har månedlige tilsyn, og har ikke registrert noen unormale skader eller sykdom hos dyrene.

— Stort sett er de veldig flinke. Også vi kunne tenkt oss at fasilitetene var litt annerledes. Men de holder jo på å lage til bedre isolasjon, og forbedre behandlingsmulighetene om det skulle være noe sykdom. Men det er ingen tegn på at pingvinene mistrives, eller er underernærte. De blir jo gamle der, og det er et tegn på god pleie.

Ekeli registrerer kritikken som har kommet mot at flere familiemedlemmer jobber i samme bedrift, og at resten av de ansatte ikke involveres i beslutningene.

— Vi er tre stykker i samme familie som jobber her på Akvariet, men det er først nå jeg har fått meldinger om at dette er problematisk. Jeg vil si at det har vært betydelige fordeler med det, men vi får ta en åpen diskusjon rundt den kritikken som har kommet.

Styreleder Hallgeir Riisøen sier styret ikke har fått noen tilbakemeldinger om dårlige forhold ved dyrevelferden.

— Verken fra Mattilsynet, de eksterne veterinærene, direktøren eller de ansattes representant i styret. Vi var derfor veldig overrasket da dette kom opp i høst.

Riisøen sier de har grepet fatt i problemstillingene som har kommet frem i henvendelser til styret umiddelbart.

— Styret har i forbindelse med Arbeidstilsynets rapport iverksatt en prosess i Akvariet hvor også dyrevelferdvil bli behandlet. Denne prosessen har tillit i styret, og er også forankret hos de ansattes tillitsvalgte.