Den siktede i Veronica-saken må sitte fire nye uker i varetekt, bestemte Sogn tingrett i forrige uke.

Mannen i 40-årene fra Sogn er siktet for to forhold i forbindelse med dødsfallet til Veronica Heggheim Stegegjerdet (22): Falsk forklaring og for å ha utsatt henne for vold før hun døde. Hun ble funnet druknet i Barsnesfjorden i Sogn 14. november.

Tingretten varetektsfengslet mannen utelukkende på grunn av et tredje forhold: Oppbevaring og overdragelse av rundt ett kilo hasj.

Både forsvarer Trygve Staff og politiet anket deler av avgjørelsen til lagmannsretten, men begge valgte å trekke anken mandag denne uken, dagen før den skulle behandles.

Dermed blir tingrettens kjennelse stående.

— Han sitter fengslet på en - etter mitt syn - beskjeden narkotikapost, hvor straffenivået er rundt seks måneders fengsel. Han valgte derfor å godta å bli sittende ut denne varetektsperioden, som vil komme til fradrag når han en dag skal sone, sier Staff om bakgrunnen for at anken ble trukket.

Ikke skjellig grunn

På nyåret vil lagmannsretten likevel ta stilling til om den siktede skal få innsyn i klausulerte dokumenter i saken.

I fengslingskjennelsen skriver tingretten at «med det som no ligg føre av opplysingar, er det ikkje skjellig grunn til å mistenke han for å ha påført Veronica Stegegjerdet lekamsskade eller lekamskrenking».

Skjellig grunn tilsier at det skal være sannsynlighetsovervekt. Sogn tingrett sier dermed at det er mer usannsynlig enn sannsynlig at mannen i 40-årene har brukt vold mot 22-åringen i forkant av dødsfallet.

— Det er gledelig å ha fått medhold i at det ikke er noen grunn for skjellig mistanke om legemsbeskadigelse av Veronica, sier mannens forsvarer, Trygve Staff.

Kjennelsen om den forlengede varetektsperioden blir anket til lagmannsretten, ifølge Staff.

Også for fire uker siden var det narkotikaforbrytelsen, og ikke falsk forklaring, som gjorde at Gulating lagmannsrett godtok fengsling for fire uker.

- Påført hevelser

Voldsanklagen mot mannen skal blant annet basere seg på at Stegegjerdet hadde flere hevelser i ansiktet.

Etter det BT kjenner til, var det en rekke skader på kroppen hennes da hun ble funnet. Det skal være uklart om skadene er fra naturkrefter eller menneskekrefter.

Hvis en død person har ligget lenge i vannet, er det en krevende oppgave for rettsmedisinere å fastslå årsaken til en skade - og om de er menneskeskapte eller ikke.

Mannens forsvarer sa til BT forrige uke at hans klient ikke kjenner til noen legemsbeskadigelse.

— Han stiller seg uforstående til det, på en veldig tydelig måte, sa Staff da.

Mannen ble først pågrepet etter at politiet fant ut han forklarte seg feil om tidspunktene. Mobildata tilsa at han var på andre plasser enn det han forklarte. Den siktede mannen har siden innrømmet at han forklarte seg feil, men hevder at det ikke skjedde bevisst.

Aktor Katrine Trønsdal besvarte mandag kveld ikke BTs henvendelser.

Endret forklaring

Tidsrommet fredag 24. - søndag 26. oktober står helt sentralt i etterforskningen av Stegegjerdets forsvinning og dødsfall, som siden midten av november er blitt etterforsket som mistenkelig.

Her er noe av det som er kommet frem om dette tidsrommet gjennom politiets etterforskning:

Den siste sikre observasjonen av Stegegjerdet var opprinnelig knyttet til at den nå siktede mannen i 40-årene kjørte henne hjem om formiddagen lørdag 25. oktober.

Etter at han ble siktet for falsk forklaring, har mannen forklart at han reiste hjem til Stegegjerdet i 16-tiden fredag 24. oktober, og dro derfra igjen etter ikke altfor lang tid.

I 22-tiden samme kveld reiste han tilbake til Stegegjerdet. Hvor lenge han skal ha blitt der da, har politiet foreløpig ikke sagt noe om.

Søndag 26. oktober kan også være en aktuell dag for siste observasjon av 22-åringen. Et vitne som opprinnelig mente å ha sett Stegegjerdet nær hjemmet hennes lørdag 25. oktober, endret sin forklaring. Nå mener vitnet at observasjonen av en kvinne med hund var ettermiddag eller kveld søndag 26. oktober.

FUNNET DØD: Veronica Heggheim Stegegjerdet.