• (1/2)
    LAR SEG SMITTE: Anders Lund (24) fra venstre og Øystein Helseth (21) velger å la seg smitte med ETEC-bakterien. FOTO: HANNE HESZLEIN-LOSSIUS

De lar seg smitte med E-coli

20 legestudenter ved UiB har de siste månedene deltatt i ekstraordinært forskningsprosjekt.