• FARLEG STEIN: Kjempesteinen ligg trugande nær tunnelmunninga i bakgrunnen. Oppe til venstre går jernbanen på ei stor fylling. FOTO: SVEIN ARNE VÅGANE, NVE

Flaumen flytta kjempestein farleg nær tunnelen

I dag starta arbeidet med å fjerne steinen som kan skape flodbølgje i Flåm.