• VIL IKKE HA: Venstre-leder Trine Skei Grande mener det ikke er en vinnersak å innføre eiendomsskatt i Oslo. At hovedstaden er den eneste som slipper unna å ta inn skatten fra innbyggerne sine, mener hun viser at Oslo styres godt. Hennes partikollega i Bergen, Julie Andersland, men mener det også kan ha noe med hvordan staten fordeler inntektene mellom kommunene. FOTO: Kristine Lindebø

- Oslo styres godt

Ingen vinner en valgkamp ved å øke bokostnadene i Oslo, mener Trine Skei Grande, som ikke vil ha eiendomsskatt.