— Da begynner vi, sier musikklærer Magne Skrede og setter seg ved pianoet.

Elevene i 9. klasse ved Rudolf Steinerskolen i Bergen stiller seg opp og begynner å synge en sang fra forestillingen «Den røde pimpernell».

— Dette er da mye bedre enn å sitte foran en datamaskin, sier Magne Skrede.

Skrede har vært lærer ved Steinerskolen i 40 år og forteller at de er svært bevisst på ikke å bruke mye data i undervisningen.

— Vi begynner med data først i 8. klasse, noe som er senere enn andre skoler. Dette gjør vi fordi vi ønsker at elevene skal være mer bevisst på hvordan de bruker det, og så ser vi at elevene lærer mer ved hjelp av sanser, kropp og sjel, sier Skrede.

Hjerneforsker til byen

Nå har Skrede, kollega og forfatter Christian Egge og Høyskolen i Bergen invitert den tyske hjerneforskeren Manfred Spitzer til byen for å lære mer om hva de digitale mediene gjør med barn og unge. I boken sin, «Digitale Demenz», hevder Spitzer blant annet at digital teknologi gjør oss dummere, og at digitalisering av skolen kan være skadelig for barn.

— Vi ønsker å sette i gang en livlig debatt om dette. Om bruken av digitale medier utvikler en tilstand som er blitt kaltdigital demens hos dagens oppvoksende slekter. Symptomene på denne tilstanden er blant annet manglende konsentrasjon og utholdenhet, dårlig sosial kompetanseutvikling og dårligere læreevne, sier prodekan ved lærerutdanning på Høgskolen i Bergen, Tjalve Gj. Madsen.

Madsen sier at norske barn er i verdenstoppen når det gjelder tilgang til og bruk av digitale medier.

— Men vi scorer derimot relativt lavt på kunnskapsprøver og har et alarmerende frafall fra videregående skoler. Kan dette ha noen sammenheng? spør han.

Digital demens

  1. november kommer hovedpersonen til debatten, Spitzer, til Høgskolen i Bergen for å snakke om temaet. Spitzer hevder blant annet å ha hjernefysiologiske bevis på de demenslignende tilstandene de digitale mediene skaper hos barn og unge.

— Han er grunnleggende kritisk til at digitale medier, etter hans mening, er med på å ødelegge barn og unges læringsevne og sosiale kompetanse. Han er spesielt kritisk til at det nå arbeides for å få med digitale medier inn i barnehagen og legger til:

— Jeg har savnet en kritisk debatt om bruken av digitale medier og bruken av digitale læringsverktøy i skolen og barnehagen. Vi må jo forholde oss til unger som lever i den digitale verden, men hvordan skal vi gjøre dem i stand til å håndtere denne verdenen?

Tilbake på Steinerskolen på Paradis er elevene ferdige med å øve. 14-åringene Trym Berge, Sigrid Lundervold Nesheim og Hanne Sofie Solend gleder seg til premieren i november. De forteller at de har hatt rundt tre timer data siden 8. klasse.

— Jeg skulle gjerne hatt mer data på skolen, sier Trym Berge og forteller at datamaskinen brukes flittig hjemme.

— Vi synes ikke det gjør noe. Det er fint å bruke tiden på andre ting. Vi savner det ikke, sier Hanne Sofie Solend og Sigrid Lundervold Nesheim.