• 12.500 hyllemeter: Universitetsbibliotekar Bjørn Arvid Bagge viser frem de hyllemeterne i spesialsamlingen som utgjør reiseskildringer. FOTO: Eirik Brekke

Litterær skattejakt

Alle førsteutgavene til Holberg. Lokale handler og avtaler fra 1700-tallet. Det første Norgeskartet. Trygt lagret under jorden ligger Universitetsbibliotekets nesten 200 år gamle spesialsamling.