• UVANLIG: - Det er så få alvorlige hendelser med asylsøkere som får avslag på opphold, at det ikke er mulig å finne noe mønster i reaksjonene, sier forsker Marianne Jakobsen. FOTO: SCANPIX

Svært sjelden reaksjon