To penværsdager i 2011

Flere fjelloverganger er stengt i dag.