• VELGER VEKK DISTRIKTET: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) vraker prinsippet om at en skal unngå å konsentrere statlige arbeidsplasser til det største byområdet i fylket eller landsdelen. FOTO: TERJE PEDERSEN, SCANPIX

Snur ryggen til distriktene

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke lenger prioritere distriktene når statlige arbeidsplasser skal etableres utenfor Oslo. Liv Signe Navarsete (Sp) reagerer.