- Viruset rammer oftest barn under ti år

Foreløpig iverksettes ingen tiltak i kommunale barnehager i Bergen.

Publisert Publisert

— D68 rammer fortrinnsvis barn under ti år. De fleste som blir rammetfår luftveissymptomer, feber og blir slappe og døsige. I tillegg er dette viruset den vanligste årsaken tillettere former for hjerne- og hjernehinnebetennelser, og det gir symptomer somhodepine, uklarhet og fjernhet, sier Arve Bang, kommunelege i Bergen kommune.

Viruset er et såkalt enterovirus, som er i samme virusgruppe som polio. Det er ikke regnet for å væreett av de farligste virusene av denne typen, og er mindre farlig enn polio. Det finnes ingen behandling forviruset.

Fra august i år har enkelte land, først og fremst USA og Canada, meldt om økning av sykdom som skyldes enterovirus D68, opplyser Folkehelseinstituttet. De fleste pasientene har hatt luftveissymptomer, mens noen i tillegg har hatt nevrologiske symptomer med varierende grad av lammelser. Det er også påvist enkelte sykdomstilfeller i Norge denne høsten som kan være forårsaket av enterovirus D68.

De fleste får lettere infeksjon

Bang understreker at de fleste kun får en lettere infeksjon,og at det er ytterst sjelden at viruset får alvorlige følger. Det er i svært få tilfeller at barn som rammes av viruset får lammelser, slik som de to barna somnå er innlagt på Ullevål sykehus. Barn med astma er spesielt utsatt dersom de skulle bli smittet av viruset.

— Det er ytterst sjelden at enterovirus D68 gitt et meralvorlig sykdomsbilde, med symptomer fra luftveiene eller nevrologiskesymptomer, sier Bang.

God hånd- og hostehygiene

Enterovirus smitter fra avføring via hender til mat samt veddråpesmitte.

— Derfor er det viktig med god hånd- og hostehygiene. Vaskhendene godt etter toalettbesøk, og vask hendene før man skal spise. Man børikke hoste eller nyse på hverandre, sier Bang.

Foreløpig har de kommunale barnehagene i Bergen ingen planerom å iverksette ekstra tiltak for å redusere fare for D68 smitte.

— Vi har allerede kjørt en ren hånd kampanje i barnehagene.En god idè er å minne barnehagene på kampanjen, men mitt inntrykk er at barnehageneer flinke på akkurat dette, sier han.

De fleste blir friske

Bang understreker at det ikke er grunn til bekymring forsmitte, og beroliger bekymrede foreldre.

— Husk at vi snakker om et virus som er svært sjelden, ogdet i tillegg ytterst få tilfeller som er alvorlige. De aller fleste blir heltfriske etter en slik virusinfeksjon.

Bang sier at om man likevel skulle ha mistanke om at et barner smittet av viruset, er det viktig å kontakte lege.

— Om barnet har fått lammelser, må man straks kontaktelegevakt slik at barnet kan få legehjelp umiddelbart, sier han.

Publisert