Ankomsten til Norge er flere måneder forsinket.

Kvoteflyktningene er nektet utreise av tyrkiske myndigheter, fordi de mangler pass. Nå venter de på beskjed fra norske myndigheter om når de kan få reise.

Sa opp leieavtaler

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) sier mange av flyktningene er kommet i en ekstra vanskelig situasjonen.

- De fikk beskjed om at de var innvilget opphold i Norge, og mottok dokumenter som bekreftet dette fra norske myndigheter. Likevel er de nektet utreise. Mange er kommet i en svært vanskelig situasjon. Noen hadde inngått leieavtaler på bolig, som de sa opp fordi de fikk opphold i Norge. De er nå kastet på gaten og har ingen steder å bo, sier Andersen.

Det var lagt opp til at den første gruppen av disse flyktningene skulle kommet til Norge i september.

Håper på rask løsning

Justisminister Anders Anundsen har i et svar på et skriftlig spørsmål fra Karin Andersen, bekreftet at problemene har rammet rundt 200 flyktninger.

  1. november fikk Norges ambassade i Ankara melding om at problemene skulle være løst, og at flyktningene kunne reise:

- Jeg håper vi i samarbeid med tyrkiske myndigheter raskt vil finne en løsning, slik at flyktningene kan komme til Norge snarest mulig, skrev Anundsen i sitt svar for en uke siden. Det håper de fortsatt på.

Justisdepartementet opplyser i en e-post til Bergens Tidende at de fortsatt «jobber for at flyktningene skal få komme til Norge så fort som mulig.»

Ble stoppet på flyplassen

Den norsk-syriske SV-politikeren Hiam Al-chirout har engasjert seg for å hjelpe de syriske flyktningene. Hun ble i 2010 kåret til årets innvandrerkvinne.

- Jeg står i jevnlig kontakt med flyktningene. De har nå fått beskjed om saken vil løse seg, men har ikke fått noen dato, sier hun.

Flere av flyktningene ble stoppet på flyplassen da de skulle reise til Norge, og ingen var til stede for å hjelpe dem, opplyser Hiam Al-chirout.

Halvparten har ikke pass

Ifølge justisminister Anders Anundsen har problemene oppstått fordi Tyrkia har satt som krav at flyktningene skal ha gyldige, syriske pass og at de skal være registrert av tyrkiske myndigheter.

Problemet er bare at rundt halvparten av syrerne, som skal til Norge, mangler gyldige pass, og mange er ikke registrert hos tyrkiske myndigheter.

Striden har utløst heftig møtevirksomhet mellom ulike land som mottar kvoteflyktninger, FNs høykommissær for flyktninger, det tyrkiske utenriksdepartementet og Tyrkias utlendingsdirektorat.

- Regjeringen har lagt opp til flere diplomatiske fremstøt overfor tyrkiske myndigheter for å forsøke å finne en løsning, ifølge justisminister Anders Anundsen.