• ÅRLEG FENOMEN: - Det er uvanleg låge nivå av influensa til no i år, seier Olav Hungnes, seniorforskar ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

Influensaen kjem seint i år

Faren er ikkje over enno. Det er berre å håpe at du har nok antistoff til å unngå årets influensaepidemi.