Onsdag formiddag var flere arbeidere i sving med å se på hva som må gjøres for å tette igjen Mathallen, slik at rottene ikke kan komme seg inn.

På fasaden ut mot Strandkaien er blant annet en av glassdørene pulverisert. Etter det Bergens Tidende kjenner til, har døren vært slik siden juli. Glipen mellom dør og karm er på rundt to centimeter.

— Vi jobber med saken og har i dag sendt over flere forslag til tiltak til Totalreform, sier kommunaldirektør, Harm-Christian Tolden.

Vil bruke kryssfinér

Et av tiltakene er å sette kryssfinérremser på utsiden av glassdørene. Dette er en rimelig løsning å lagetil, men det krever at det er to håndverkere på plass ved stengning og åpningfor montering og demontering av kryssfinerremsene.

— Dette er en veldig midlertidige løsning for at Mathallen kan åpne så raskt som mulig. Finérremsene brukes også i påvente av at glassmesteren skal produsere nødvendige profiler til glassdørene som skal tette dem helt, sier han og legger til:

— Men det er Totalreform som må vurdere når de kan åpne bygget igjen. Det vil de trolig gjøre i løpet av dagen, sier han.

Kommunen har også sendt flere forsalg til mer permanente løsninger.

— Vi ser for oss bunnprofiler under dørene og en vertikal profil mellom skyvedørene. Dørene skal senkes så langt det er mulig. Det vil også bli montert gummilister i anslagen, slik at de tetter bedre når dørene er lukket.

Her er den fulle oversikten over de permanente tiltakene:

Mot Strandgaten:

  • Glass skyvedørene monteres sammen, slik at detblir 2 skyvedører i hver åpning i stedet 4 eller 6 stk slik det er nå.
  • Det monteres bunnprofil under dørene, og envertikal profil mellom skyvedørene som monteres sammen til et skyvefelt.
  • Dørene senkes så langt det er mulig på siden derde står opplagret.
  • Det monteres gummilist i anslaget mellomskyvedørene, slik at de tetter bedre når de er lukket.
  • Deretter må en ta opp 2 rader medbelegningsstein i døråpningene, og legge disse ned igjen i nivå tilpasset glassskyvedørene. Mot Vågen:
  • Dørene må justeres slik at de får godkjentavstand.
  • Det må monteres anslagslist der glass skyvedørtreffer trevegg.
  • Det må monteres plast / gummilist mellom glassskyvedørene der godkjent åpning ikke kan oppnås med justering. Avløpsrøret fra dreneringsskinnen mot Vågen, vil blikartlagt og eventuelt nødvendig tiltak iverksettes straks.

- En utfordring

I dag er det gliper mellom og under dørene inn til Mathallen. Den ene døren mot Vågen er det også sprekker i. Slik skal den ha stått i rundt et år, får BT opplyst av en i Mathallen.

— Siden dette er en klimaskjermet mathall, er det en reell utfordring med skadedyr. Det er ikke et tett bygg og bygget er også åpent hele dagen. Det stilles derfor store krav til gode rutiner og forebygging i selve driften.

I tillegg til dørene har allerede murer fra kommunen murt igjen noen steiner som hadde løsnet ved de offentlige toalettene.

Administrerende direktør i Totalreform, Anders Bjerke, ønsker ikke å kommentere saken før senere i dag.

Tror ikke prisen blir høy

I går identifiserte Bergen kommune tre punkter som ble sagt å være «rotteinnganger», opplyser Geir Haveraaen, sjef i Etat for utbyggingsavtaler.

I etterkant har altså kommunen iverksatt flere tiltak.

— Vi holder på å få priser for den permanente løsningen for et av punktene nå. Så det er vanskelig i dag å si hva kostnaden blir til slutt. Men vi tror ikke den vil bli stor, sier Haveraaen.

GLIPER: Dette er en av glipene mellom dør og vegg.
Ørjan Deisz
_A3A1092.jpg
Ørjan Deisz