• LYS I TUNNELEN: Lysmontasje i påkoplingsarmen i Vallaviktunnelen utgjorde ein stor del av danske KB Electrotech sitt oppdrag på Hardangerbrua. Arkivfoto: Rune Sævig

Krev millionar etter brujobben

I Polen og Danmark ventar eit tjuetal bruarbeidarar på løn. To firma har gått konkurs i kjølvatnet av bruprosjektet.