Her gikk det veldig galt

Traktor havnet i elven i Ålvik i Hardanger.