• ANKER: Bergensinvestor Berge Gerdt Larsen anker dommen fra Bergen tingrett, som dømte han til fem års fengsel og tre millioner kroner i bøter. FOTO: Vegar Valde/Vegar Valde, Bergens Tidende

Raser mot rettergangen

Berge Gerdt Larsen er svært misfornøyd med kompetansen og habiliteten til det norske rettsveneset. - For å sitere Ibsen: Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest, skriver han i en pressemelding.