• 2000 ÅR: - Bibelen har ei forståing av ekteskapet som ein allianse mellom ei kvinne og ein mann. Dette har vore kyrkja si forståing i 2000 år, og ein skal ha gode teologiske grunnar for å endre det, seier Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. arkivfoto: vegar valde

Seier nei til homo-ekteskap

Åtte av landets tolv biskopar vil at kyrkja skal kunne vie homofile. Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug er ein av fire som framleis seier nei.