• VIL IKKE TALLFESTE: Marit Arnstad (Sp), her sammen med Kjersti Toppe (Sp) som stakk innom statsrådens valgturné, mene det er uklokt å tallfeste hvor mye staten skal bidra med. FOTO: EIRIK BREKKE

Refser Høyres bybane-løfte

Høyre vil garantere Bybanen 50 prosent statlig finansiering. - Uklokt løfte, mener samferdselsministeren.